Polityka prywatności

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu 4 PEOPLE Sp. z o.o. (dawniej 4 PEOPLE Perz, Polak Sp. j.), z siedzibą w 40-012 Katowicach, przy ul. Św. Jana 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000713427, wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 zł, NIP: 6482561035, REGON: 240190664.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępne jest pod adresem WszystkoOCiasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 11. Wysyłając formularz kontaktowy użytkownik zgadza się na przetwarzanie jego danych do celów handlowych i marketingowych w zakresie koniecznym do udzielenia odpowiedzi. Użytkownik ma prawo wglądu do danych, ich edycji lub usunięcia.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4PEOPLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-012), ul. Św. Jana 10, numer KRS: 0000713427, NIP: 6482561035, REGON: 240190664.
 2. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: napisz@4people.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu
  • zawarcia oraz realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • zamieszczenia firmy i logo na stronie internetowej Administratora – na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, w tym w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, profilowania dla potrzeb marketingowych, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora danych, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi graficzne, usługi IT, usługi prawne, usługi księgowo – podatkowe, teleinformatyczne oraz inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Pani/Pana prawa, obowiązki czy wolności w rozumieniu przepisów RODO. Pani/Pana dane osobowe mogą być profilowane w celu realizowania działań marketingowych. Zautomatyzowane przetwarzanie danych pozwala na ocenę wybranych zachowań, tworzenie prognoz zachowań na przyszłość oraz wyświetlanie treści marketingowych. Nie ma to jednak wpływu na Pani/Pana sytuację prawną. Ma Pani/Pan prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeżeli miałoby ono negatywny wpływ na Pani/Pana prawa i obowiązki.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujący czas:
  • w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. a – do czasu pełnej realizacji umowy, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą niezwłocznie usuwane;
  • w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. b – przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe Administratora lub do momentu wycofania udzielonej zgody.
  • w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. c oraz d – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

  Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

 8. Posiada Pani/Pan prawo:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym wobec profilowania,
  • do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie wymaganych danych osobowych spowoduje niemożność zawarcia oraz realizacji umowy.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

Odpowiedź otrzymasz najszybciej jak to tylko możliwe – zwykle w przeciągu 24 godzin.

Wróć do strony